Monday, February 21, 2011

Kultura at Politika, Paano na-apektuhan ng Edukasyon? hmmm....


Ang Edukasyon sa Pilipinas noon pa man ay nagsimula bago ang pagdating ng mga dayuhan sa ating bansa. Bago pa ang pagdating ng mga mananakop ay natayo ang sistema ng edukasyon sa Bansa. Marahil marami sa atin ay hindi alintana ang sistema noon dahil na din sa karanasan at kasaysayan na mayroon ang Pilipinas. Ang Edukasyon ng Pilipinas ay hinubog mula sa malalim na ugat ng kasaysayan at maari kong sabihin na ito ay isang proseso na patuloy na nagsisilbing malaking bahagi ng buhay ng bawat Pilipino. Ang Edukasyon ay dapat bigyang halaga dahil ito ay daan tungo sa paghubog ng ating Lipunan, Ekonomiya at Politika. Ito rin ay susi sa paggawa ng isang kapaki-pakinabang at maunlad na komunidad. Gusto kong balikan ang bawat yugto ng Edukasyon sa Pilipinas at tingnan ang mga papel na ginampanan at mga markang iniwan sa bawat hakbang ng sistema ng edukasyon.
            Bago ang pagdating ng mga Espanyol ay mayroon ng edukasyon sa bansa. Marahil pwedeng sabihin na ang sistema ng edukasyon noong panahon na iyon ay impormal at wala pang istraktura. Sa pangunguna ng mga ama sa isang tahanan ay nagaganap ang pagaaral ng mga lalaki. Tinuturuan ang mga lalaki ng klase ng edukasyon kung saan pagngangaso o paghahanap ng pagkain ang pangunahing prayoridad. Sa kabilang banda ay tinuturuan ang mga babae ng mga gawain sa bahay at kung paano maging mahusay at mabait na ilaw ng tahanan sa pangunguna ng kanilang mga ina. Masasabi ko na kahit nagkaroon ng pagbabago ang sistema ng edukasyon ngayon marahil ay dala-dala pa din natin ang kultura ng edukasyon noon kung saan nagsisilbing pinuno ang mga lalaki sa paghahanap-buhay. Maaring mayroong pagkakaiba sa edukasyon ngayon dahil mapapansin na ilang mga babae na din ang nagsisilbing pinuno pagdating sa paghahanap-buhay ngunit dahil sa kultura noon ay naroon pa din kaugalian na ang tingin sa mga babae ay mas mahina kaysa as mga lalaki. Ang edukasyon noon ay nag-iwan ng malaking marka sa ating kasaysayan sa paraan na ang paraan ng edukasyon noon ay nagsisilbing tanda sa kultura at sistema na mayroon tayo at sa paraan ng pagtrato pagdating sa kasarian.
            Pagdating ng mga espanyol ay makikita din na mula sa impormal na edukasyon ay nagkaroon ng pormal na sistema ang edukasyon sa Pilipinas. Marahil hindi pa din naalis ang maling pananaw pagdating sa kasarian ngunit ito ay nagsilbing isang hakbang sa pagkakaroon ng maayos na sistema ng edukasyon. Bagamat nabigyan ng pormal na edukasyon ang ating bansa ay masasabing hindi patas ang pagtrato ng espanyol sa mga Pilipino. Bukod sa nabago ang kultura na mayroon tayo noon sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking importansya sa Kristyanismo ay hindi nagbigyan ng edukasyon ang mga mahihirap na Pilipino noon. Sa aking palagay, ang sistema ng edukasyon noon ay naging isang dahilan ng paghihimagsik ng mga Pilipino dahil sa hindi patas na pagtrato. Bukod dito ay nagsilbi itong susi sa mga ilustrado at mayayamang pilipino na maghari sa ating bansa hanggang sa ngayon. Pinakilala ng mga Espanyol ang isang Relihiyon na marahil bago sa patingin ng mga Pilipino noon. Dahil dito ay naapektuhan at nabago ang ating kultura dahil na din sa tulong ng edukasyon. Ang wika tulad ng Apabetong ?libataay natabunan ng panibagong wika tulad ng espanyol. Maging sa ngayon ay naiwan ang impluwensyang dulot ng Edukasyon sa panahon ng mga Espanyol at patuloy ito na ginagamit sa sistema ng edukasyon na mayroon tayo ngayon.
            Pagkatapos ng ating paglaya mula sa mahabang panahon ng pananakop ng mga Espanyol ay dumating ang mga Amerikano. Pinakilala ng mga Amerikano ang bagong sistema ng Edukasyon sa bansa at ang pagpapahalaga sa edukasyon bilang isang daan sa pagiging isang komunidad. Sa kadahilanan na din na nakapagtayo na ng isang sistema ng edukasyon ang mga Espanyol ay nagkaroon ng pagbabago ukol sa mga kurso na maaaring kunin. Dahil ang bansa ay mayaman at agrikultura ang pangunahing industriya ay gumawa ng mga bokasyon na kurso katulad ng pagtatanim, pangingisda etc. Maaring sabihin na ang Sistema ng edukasyon ngayon ay sumusunod sa yapak ng sistema ng edukasyon na mayroon tayo sa panahon ng mga Amerikano. Malaki ang naging partisipasyon ng Edukasyon sa panahon ng amerikano dahil ito ay naging isang malaking hakbang tungo sa epektibong komunidad. Ang Edukasyon ang naging daan din sa paglago ng ating ekonomiya at paggawa ng matatag na lipunan.
            Marahil ay dala-dala pa din natin ang kultura at sistema ng edukasyon na dinala ng mga dayuhan sa ating bansa. Masasabing ito din ay naging sangkap upang magkaroon ng pormal na sistema ng edukasyon ang Pilipinas. Ngunit ang edukasyon, sa bawat yugto at paglakad nito ay naging isa ding pasanin sa mga Pilipino at naging daan upang mabago at matabunan ang kultura at kaisipan ng na mayroon tayo mula pa noon. Siguro ay mahirap timbangin ang magaganda at masasamang bagay na naidulot ng bawat yugto ng Edukasyon sa Pilipinas ngunit masasabi kong maraming bagay ang dumating sa sistema ng Edukasyon sa Pilipinas at marami ding bagay ang nawala at natabunan dahil dito.

No comments:

Post a Comment